Klooster - Santuari Lluc - vakantiebestemminginformatie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Klooster - Santuari Lluc

Europa reizen > Mallorca
Mallorca - Klooster van Lluc - Santuari de Lluc
Mallorca - Klooster van Lluc - Santuari de Lluc
Mallorca - Klooster van Lluc - Santuari de Lluc

Na een vermoeiende wandeling op dag 6 van het Cubermeer naar Lucc kwamen we aan in het klooster die daar staat. Hier hebben we twee nachten overnacht in eenvoudige kamers.

De Santuari de Lluc is een klooster en bedevaartsoord gelegen in de gemeente Escorca in het noordwesten van Mallorca. Het is gelegen op een hoogte van 525 meter en is omgeven door een aantal hoge bergen zoals de Puig de Massanella. Het heiligdom s het spirituele centrum van Mallorca waar al meer dan 800 jaar pelgrims naar toe komen. De pelgrims komen voor het kleine beeldje van de Maagd ( La Moreneta). De belangrijkste bezienswaardigheid daar. Dit beeldje zou ooit door een Arabische jongen die zich tot het christendom had bekeerd gevonden zijn. Het werd naar de kerk gebracht maar keerde daarna steeds naar dezelfde plek terug. Daarom bouwde men er een kapel voor dit wonderlijke voorwerp die daarna met waardevolle stenen versierd is. Per jaar komen er duizenden pelgrims hun eer betonen aan het beeldje.


De oorspronkelijke kerk in renaissancebarokstijl werd tussen 1622 en 1684 gebouwd. Deze was ontworpen door Jaume Blanquer. Een groot deel echter dateert uit de 18de en 19de eeuw. Op de binnenplaats voor de kerk staat een standbeeld van Bisschop Pere-Joan Campins. Dit was de patroon en voorganger van het klooster. Deze gaf Antoni Gaudi opdracht om de basiliek te renoveren en de kruisgang te bouwen.

Mallorca - Klooster van Lluc - Santuari de Lluc
Mallorca - Klooster van Lluc - Santuari de Lluc
Mallorca - Klooster van Lluc - Santuari de Lluc

After a tired walk on day 6 from the Cuberlake to Lluc we came by the cloister Lluc. We stay there 2 days.

The cloister is the spiritual centre of Majorca. After 800 years come pilgrims to Lucc. They come for the small statue from the virgin (La Moreneta) The most important place of interest there. The story tells that this statue was found trough an Arabic boy that was convert to
the Christianity. He brings the statue to the church but it’s always go back to the same place. Therefore they build a chapel for this miraculous object. After warts they decorate the statue with valuable stones. Every year there comes thousands pilgrims their honour to the statue

The original church in renaissance-baroc style was build between 1622 and 1684. It was designed by Jaume Blanquer. From the church great parts date from the 18e and 19e century. On the court from the church stays a statue from Bishop Pere-Joan Campins. He was the patron and pastor from the cloister. He gives Antoni Gaudi order to renovate the basilica and build the cross corridor.


Mallorca - Klooster van Lluc - Santuari de Lluc
Mallorca - Klooster van Lluc - Santuari de Lluc
Mallorca - Klooster van Lluc - Santuari de Lluc
Mallorca - Klooster van Lluc - Santuari de Lluc
Mallorca - Klooster van Lluc - Santuari de Lluc
Mallorca - Klooster van Lluc - Santuari de Lluc

In de kerk vind je een mooie interieur met veel schilderingen. Maar naast het altaar is de ingang naar de koninklijke kapel. Deze achter het hoofdaltaar gelegen kapel gebouwd tussen 1707 en 1724 is de verblijfplaats van het beeldje La Moreneta. Het is maar 62cm hoog en het staat in een nis. Hier komen dus de vele pelgrims voor naar dit voormalig klooster.

De toegangsweg naar het klooster de Plaza de los Peregrinos is omgeven door veel groen. Je vindt er bars, cafe's en een souvenirwinkel. In het klooster is een restaurant gevestigd. Rechts vindt je Els Porxerets, een 16de eeuws gebouw dat in de 18de eeuw werd uitgebreid. Het bestaat uit pelgrimsverblijven op de eerste verdieping en stallen op de begane grond. Aan de zijde van Els Porxerets vindt je ook de doorgang naar een botanische tuin. Een mooi aangelegde tuin met inheemse planten gecombineerd met diverse kunstvoorwerpen.

Tussen het binnenplein van de kerk en de hoofdingang van het klooster is een kleine binnentuin. Hier staat het beeld van Joaquim Rosselló i Ferrà oftewel vader Rosselló. Deze arriveerde in 1891 in het sanctuarium, was de stichter van de Congregatie van de Missionarissen van het Heilige Hart en de spirituele vernieuwer van het klooster.

Op het terrein van het klooster horen ook schoolgebouwen. Deze gebouwen achter de kerk horen bij Los Blauets een schoolkoor dat in 1531 werd opgericht. De naam is afkomstig van de blauwe toga's van het koor. Ze zingen regelmatig in de kerk meestal aan het begin van de mis.

Je ziet het Monestir de Lluc is zeker de moeite waard om te bezoeken. Voor ons was het zelfs overnachtingplaats voor twee nachten, waar we ook heerlijk lokale gerechten hebben gegeten in het bijbehorende restaurant. Het ligt centraal gelegen in de Serra de Tramuntana en wordt vaak gebruikt als startpunt voor wandeltochten.


Mallorca - Klooster van Lluc - Santuari de Lluc
Mallorca - Klooster van Lluc - Santuari de Lluc
Mallorca - Klooster van Lluc - Santuari de Lluc
Mallorca - Klooster van Lluc - Santuari de Lluc
Mallorca - Monestir de Lluc - Santuari de Lluc
Mallorca - Klooster van Lluc - Santuari de Lluc
Mallorca - Klooster van Lluc - Santuari de Lluc
Mallorca - Monestir de Lluc - Santuari de Lluc
Mallorca - Klooster van Lluc - Santuari de Lluc
Mallorca - Klooster van Lluc - Santuari de Lluc
Mallorca - Monestir de Lluc - Santuari de Lluc
Mallorca - Klooster van Lluc - Santuari de Lluc

In the church you find a beautiful interior with many paintings. Near by the altar is the entrance of the royal chapel. In the back of the head altar build between 1007 and 1724 is the residence of the little statue La Moreneta. It's 62cm high and stays in a niche. The pilgrims come for this statue to this cloister.

The access road to the cloister the Plaza de los Peregrinos is surround by a green area. You find there bars, cafe's and a souvenir shop. In the cloister is a restaurant settled with regional food. To the right you find Els Porxerets, a building from the 16e century and are in the 18e century expand. It exists out of pilgrims stay on the first floor and stables for the horses on the ground level. To the side of Els Porxerets is a passage to a botanic garden. One beautiful garden with a good lay out with native plants with various arts objects.

Between the inner court yard from the church and the main entrance from the cloister is a little court garden. On this place stays a statue from Joaquim Rosselló i Ferrà also known as father Rosselló. He arrived in 1891 in the sanctuary, was the founder of the Congregation of the Missionary from the Holy Heart and the spiritual renewal of the cloister.

On the ground from the cloister you find also school buildings. In this buildings at the back of the church are settled the school choir Los Blauets founded in 1531. The name is coming from the blue gown from the choir. They sing regular in the church most of the times at the beginning of the mass.

You see the Monestir de Lluc is the trouble worth for a visited. For us was it a very nice stay for two nights with lovely local food in the restaurant from the cloister.
Contact via E-mail


Informatie redactie-fotografen Gerard Meuffels - Henk Dijkman

© Alle foto's op deze website zijn gemaakt door Gerard meuffels en Henk Dijkman
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu